Adresa prevádzky

Námestie SNP 7
911 01 Trenčín
Slovakia

Fakturačné údaje

Marketing Zone s.r.o.
Námestie SNP 7
911 01 Trenčín

IČO: 47984058
DIČ: 2024168091

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31093/R

Bankové spojenie

UniCredit Bank
Číslo účtu: 1290812000/1111
IBAN: SK8611110000001290812000
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Kontaktný formulár

[vfb id=2]